30 octubre 2006

Sessio doble (continuacio)

El dissabte 28 per la tarda es va fer un RAIL ROAD TYCOON també amb els mateixos jugadors i encara que estigui malt dir-lo la victòria i perquè no dir-ho de una manera contundent i sobrepassa’n els 100 punts de victòria de llarg van ser per un servidor de vostès: En Guillem. (dic tot això a veure si es piquen i fem un altre per que es un joc que cada vegada que el jugo m’agrada mes).
El RRT es un gran joc de trens amb un taulell i peces magnifiques i en el que els torns es van succeint de una manera vertiginosa les seves tres hores de durada es fan curtes.